1953

Rashtriya Swayamsevak Sangh    31-Jan-1953
Total Views |

Sudden demise of Sri Syama Prasada Mukherjee in Kashmir on June 23.