1968
Rashtriya Swayamsevak Sangh   31-Jan-1968

Madhya Bharat Prantik Shibir in Shajapur.