Swayamsevak Ekatrikaran (Samaj Shakti Sangam) Karnavati 14 April 2023